Dr. Öğr. Üyesi Aybala LALE KAHRAMAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 357
Bölge Çalışmaları (Doğu Asya)
Kore Çalışmaları
Stratejik İletişim
Kamu Diplomasisi

300 38 42
Uluslararası İlişkiler Bölümü
300 38 42
Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
(Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Elif VURUCULAR KESİMCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-D
Kent Morfolojisi
Kamusal Alanlar
Mekan Dizim Yöntemi
Mekansal Bellek

300 35 31
Mimarlık Bölümü
300 35 31
Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
(Koordinatör Yardımcısı)

Begüm TUZLAK

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok / 108
Kurum Yazışmaları, Sekreterya
Kurum Bursları, Yemek Bursları
Yemekhane Kart İşlemleri
Yemek Hakedişi

300 32 55
Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
(Bilgisayar İşletmeni)
300 32 55
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
(Bilgisayar İşletmeni)
300 32 55
Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
(Bilgisayar İşletmeni)